МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН 2019г.

 

 

 

 

 

През 2019г. българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експеримента CMS. След уводни лекции по тeoрия на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.
Международният майсторски клас на ЦЕРН се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG.Тази година майсторският CMS клас на ЦЕРН ще се проведе последователно в няколко града в страната на датите, както следва:
• 7 март 2019 – за учениците от Варна и близки населени места (Добрич, Шумен) – в НАОП “Н.Коперник”, Варна - https://indico.cern.ch/event/785123/
• 11 март 2019 – за ученици от Козлодуй в Професионалната гимназия по ядрена енергетика “Игор Курчатов”, Козлодуй -https://indico.cern.ch/event/790565/
• 26 март 2019 – за учениците от София и страната – във Физическия факултет на СУ “Кл.Охридски”, София - https://indico.cern.ch/event/785187/
• 9 април 2019 – за учениците от Смолян и близки населени места (Златоград) – в EГ “Иван Вазов”, Смолян - https://indico.cern.ch/event/790576/
• 15 април 2019 – за учениците от Дупница и близки населени места (Кюстендил) – в ПГ “Христо Ботев”, Дупница - https://indico.cern.ch/event/790578/Начало на майсторския клас е 10:00ч., видео конференцията е в 17:00ч. Подробната програма ще бъде обявена допълнително. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учителите – координатори ще подберат участниците в майсторските класове в отделните градове.
Броят на участниците е ограничен до 40. Желаещите за участие да се обръщат към координатора за град Дупница, г-жа Силвия Боянова.

 


Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory