ХVІI Национално състезание по природни науки и екология, 24 –25 ноември 2018 година, град Видин

Състезанието включва изработване, представяне и защита на проекти от проблематиката на учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. Проектът може да бъде в областта на физика и астрономия или химия и опазване на околната среда, или биология и здравно образование, или екология, или гранични между тях области (напр. биофизика, биохимия, физикохимия, радиобиология и др.).

Регламент

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory