Archive for януари, 2021

Присъствени учебни занятия и обучение от разстояние в електронна среда за периода: 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

Уважаеми родители и ученици, Съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г., т.1г  на Министъра на здравеопазването за периода 04.02.2021 г.  – 17.03.2021 г., обучението в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница ще се осъществява присъствено и от разстояние (синхронно) в електронна среда при спазване на следния график: В периода 04.02.2021 г.  – 17.02.2021 г., – присъствено се [...]

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов – ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно: До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от [...]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory