Archive for август, 2020

Проект Образование за утрешния ден

През 2019/2020 учебна година  Профилирана гимназия „Христо Ботев“ се включи в  Проект на МОН  BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН. По дейност 6, която се състой в повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, бяха създадени две групи с ученици: [...]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory