Archive for януари 25th, 2013

Проект УСПЕХ

Проект УСПЕХ

КЛУБОВЕ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ УСПЕХ Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка за Европейски Хоризонти“ – УСПЕХ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory