Archive for януари, 2013

Проект ТВОЯТ ЧАС

Проект УСПЕХ

РЪКОВОДИТЕЛИ И ГРУПИ ПО ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС ЗА 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА Проект BG05M2OP001-2.004-0004  „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз [...]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory