Archive for the ‘Без категория’ Category

Откриване на 2020/2021 учебна година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Предвид епидемичната обстановка организацията на първия учебен ден 15.09.2020 г., ще бъде както следва: Тържественото откриване на 2020/2021 учебна година с учениците от VIII и XII клас ще се проведе в задния двор на Профилирана гимназия „Христо Ботев“. НАЧАЛО НА ТЪРЖЕСТВОТО: 9.00 часа. КРАЙ НА ТЪРЖЕСТВОТО : до 9.40 часа. В [...]

Проект Образование за утрешния ден

През 2019/2020 учебна година  Профилирана гимназия „Христо Ботев“ се включи в  Проект на МОН  BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН. По дейност 6, която се състой в повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, бяха създадени две групи с ученици: [...]

Отбелязване на 2 юни, ден на Ботев и загиналите за свободата на България!

По повод предстоящия празник – 2 юни,  ден на Ботев и загиналите за свободата на България, ученици от 8. клас нарисуваха рисунки на тема: „Христо Ботев – патронът на моето училище“ в час по изобразително изкуство. С много творчество и въображение, вдъхновени от патронния празник на училището си,  Александра Данаилова,  Александра Михалкова, Александра Петрова, Валерия Орлинова, [...]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory